Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

นาข้าวขั้นบันได จ.น่าน- รถเช่าเชียงใหม่

นาข้าวขั้นบันได จ.น่าน

นาข้าวขั้นบันได 

นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ ตั้งอยู่ใน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นต้นแบบนำร่องดำเนินโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยแนวทาง ของโครงการ ก็คือ เริ่มต้นด้วยการลดการใช้พื้นที่ป่า แสวงหาวิธีปลูกข้าวแบบใหม่ โดยนำวิธีการทำนาขั้นบันไดบนพื้นที่ ภูเขา แทนข้าวไร่ ครอบคลุมหลายหมู่บ้าน ตั้งแต่บ้านสะจุก สะเกี้ยง บ้านบวกอุ้ม บ้านเปียงซ้อ ตลอดเส้นทางที่นั่งรถ เราจะได้พบเห็นกับ ความเขียวขจีของนาข้าวขั้นบันไดแซมด้วยพืชไร่อย่างข้าวโพด ท่ามกลางความความเขียวขจีของต้นไม้และความอลังการของภูเขาที่เรียงรายกันสลับซับซ้อน งดงามยิ่งนัก  การมาเที่ยวชมนาข้าวขั้นบันไดหากต้องการความเขียวขจี และ ความชุ่มชื้น สามารถมาได้ในช่วงหน้าฝน ตั้งแต่เดือน ก.ย. ส่วนในช่วงปลายต.ค. ถึง พ.ย. ซึ่งเป็นหน้าหนาวก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวและนาข้าวสีเหลืองทองเริ่มออกรวง