Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

ซุ้มลีลาวดี จ.น่าน- เช่ารถ

ซุ้มลีลาวดี จ.น่าน

ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน  เสน่ห์แห่งความเนิบช้า และไลฟ์สไตล์การปั่นจักรยาน ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม ที่เราชินตาจากภาพในต่างประเทศ ดูจะสะท้อนเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านได้เป็นอย่างดี View Larger Map