Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

บ้านปางค่าใต้ พะเยา- เช่ารถเชียงใหม่

บ้านปางค่าใต้ พะเยา

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกายชุดประจำเผ่าที่สวยงามของชาวเมี่ยนและม้ง รวมทั้งงานประเพณีต่าง ๆ ของทั้งสองชนเผ่า เช่นงานปีใหม่ พิธีกรรมลุยไฟ ของชาวเมี่ยนในช่วงตรุษจีน ฯลฯ หรือในช่วงปีใหม่ของชาวม้งก็มีการเล่นลูกข่าง การเป่าแคน ฯลฯ ชมงานฝีมือที่สวยงามของทั้งสองเผ่า

ที่เที่ยวบนเส้นทาง : มีที่แวะหลายแห่ง เช่นบ้านคอดยาว (เผ่าม้ง) ซึ่งมีหอนิทรรศการวัฒนธรรม และสินค้าผ้าใยกัญชง ตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว ที่บ้านฮวก (ทุกวันที่ 10 แล 30 ของทุกเดือน) บ้านสันติสุข (เผ่าม้ง) อดีตฐานปฏิบัติการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวของโครงการหลวงปังค่า บ้านน้ำต้ม เที่ยวยอดภูเขาเทวดา (สูง 1694 เมตร จากระดับน้ำทะเล มองเห็นภูมิประเทศของจังหวัดเชียงราย น่าน และประเทศลาว) เที่ยวน้ำตกภูซาง น้ำตกภูลังกา ถ้ำหินงอกหินย้อย ทะเลหมอก (ช่วงฤดูหนาว) พืชพันธุ์สมุนไพร สวนลิ้นจี่ ลำไย

เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เริ่มจากศูนย์ วัฒนธรรมชาวเขาหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างบ้านสิบสองพัฒนากับบ้านปางค่าใต้ กิโลเมตรที่ 25 ติดถนนสายเชียงคำ-น่าน นอกจากนี้ ยังจะได้ฟังตำนาน มหัศจรรย์ของภูลังกา จากชาวเผ่า รวมทั้งชมสิ่งแปลกประหลาดต่าง ๆ เช่น เถาวัลย์พันปี ลานหินล้านปี ฯลฯ