Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

กาดต้อนกอง เชียงใหม่- เช่ารถเชียงใหม่

กาดต้อนกอง เชียงใหม่

เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ไม้ดอกไม้ประดับ ชมสาธิตวิธีการเลี้ยงนกกระทา และการแสดงทางวัฒนธรรมของ ชุมชน เปิดขายสินค้าในวันเสาร์ ช่วงเช้า


แผนที่กาดต้อนกอง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น