Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

ดอยตีดู้ว์ จ.น่าน- รถเช่าสนามบินเชียงใหม่

ดอยตีดู้ว์ จ.น่าน

ดอยตีดู้ว์ เป็นยอดดอยสูงประมาณ 700 เมตรจากระดับน้ำทะล ตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 (น่าน-พะเยา) ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน อยู่ห่างตัวเมืองน่านราว ๆ 29 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 35 นาที

บ้านสองแคว ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน อันซีนของจังหวัดน่าน ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองน่านเพียง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 30-45 นาที ได้จัดทำขึ้นโดยชาวบ้านเป็นจุดพักรถริมทาง ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามและบรรยากาศแบบเป็นธรรมชาติ ในบริเวณ มีจุดชมวิว จุดถ่ายรูป ไร่สตอร์เบอร์รี่ ร้านกาแฟ และร้านอาหาร ที่กางเต็นท์ ในส่วนการเดินทาง เดินทางจากตัวเมือง ในเส้นทาง น่าน - บ้านหลวง ทางหลวงหมายเลข 1091 ประมาณ 28 กิโลเมตร สังเกตุด้านขวามือ จะมีจุดชมวิวและมี ป้าย ดอยตีดู้ว์ ชัดเจน

คำว่า ตีดูว์ เป็นภาษาของชาวเขาเผ่าม้ง ที่แปลว่า ใกล้ขอบฟ้า โดยจุดชมวิวที่ยืนชมธรรมชาตินั้น สามารถมองเห็นทิวเขาและทะเลหมอกยามเช้าของบริเวณดอยตีดู้ว์ได้อย่างชัดเจนสวยงาม

ดอยตีดูว์ บริเวณจุดชมวิว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวเมืองน่าน ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ง่าย และไม่ไกล ดอยตีดูว์ ที่นี่เหมาะสำหรับชมทะเลหมอก อากาศบริสุทธิ์ แม้ไม่มีไฟฟ้า มิทัศน์สวยงามภูเขาเรียงรายสลับ และมีหมอกในวันที่อากาศเย็นชิ้น

โดยในตอนเช้า จะเริ่มมีหมอกและทะเลหมอกให้เห็น ตั้งแต่ประมาณ ช่วงเวลา 05.00 น. ไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ 07.30 หรือ 08.00 น. หมอกก็จะเริ่มสะลายตัวไป แต่ในบางวันนั้น ทะเลหมอกมีนานกว่าเดิมจนถึงประมาณ 09.00 น. ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน