Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

น้ำพุร้อนผาเสริฐ- รถเช่าเชียงใหม่

น้ำพุร้อนผาเสริฐ

น้ำพุร้อนผาเสริฐ เป็นบ่อน้ำร้อนที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำกก เมื่อก่อนในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำในลำน้ำกกไหลท่วมนองพื้นที่บ่อน้ำร้อน ไม่มีการใช้น้ำร้อนอย่างจริงจัง จะใช้เพียงแค่นำหน่อไม้มาต้มเท่านั้น ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ได้พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบบ่อรวมกลางแจ้งและบ่อขนาดใหญ่ เป็นอาคารอาบน้ำแร่แบบบ่อแยกอาบน้ำแร่ระบบสปา มีบริการนวดแผนไทย เช่าเต้นท์พักแรม และจัดแค้มป์ไฟเป็นหมู่คณะ

บริเวณใกล้กันยังมีปางช้างผาเสริฐ บริการช้างนำเที่ยวทุ่งดอกบัวตองในฤดูหนาวแก่นักท่องเที่ยวด้วย และนอกจากนี้ทางองค์การฯ ได้จัดทำท่าเรือบ้านผาเสริฐ ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ล่องแพตามลำน้ำกกมาจากบ้านท่าตอน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่โดยสารเรือหางยาวนำเที่ยวชมทัศนียภาพขึ้นและล่องตามลำน้ำกก ได้แวะพักและใช้บริการอาบน้ำแร่ ขี่ช้าง เที่ยวน้ำตกหรือหมู่บ้านชาวเขาบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

การเดินทาง
อยู่บริเวณริมลำห้วยโป่งน้ำร้อน บ้านผาเสริฐพัฒนา