Loading...

Menu

Menu

เงื่อนไขและเอกสาร

เงื่อนไขและเอกสาร

การจองรถ

             เมื่อลูกค้ากดจองรถเเล้ว ให้กรอกรายละเอียดในช่องว่างให้ครบถ้วน พร้อมเเนบสลิปการโอนเงินมัดจำ 1,000 บาท

           ค่าใช้จ่ายที่เหลือให้ชำระทั้งหมดในวันที่ลูกค้ามารับรถค่ะ

           ***  1 วันนับ 24 ชั่วโมง ลูกค้าคืนรถเลทได้ฟรี 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นคิดชั่วโมงละ 200 บาทค่ะ  ***

 

รายละเอียดการเช่ารถ

 • โปรดทราบว่า ราคาในหน้าเว็บไซต์ เป็นราคาสำหรับเช่า 2 วันขึ้นไป
 • เครื่องยนต์ 1,200 และ 1,500 cc. วางเงินประกัน 3,000 บาท
 • เครื่องยนต์ 1,800 2,000 และ 2,400 cc. วางเงินประกัน 5,000 บาท
 • เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ บัตรประชาชน และใบขับขี่ตัวจริงของผู้เช่า
 • เช่ารถแค่ 1 วัน มีบวกเพิ่ม 100 บาท
 • บริษัทเติมน้ำมันให้เต็มถัง เมื่อลูกค้าส่งคืนต้องเติมให้เต็มถังเช่นกัน
 • รับ-ส่งรถ เวลา 7.00-20.00 นอกเวลาคิดครั้งละ 200 บาทค่ะ
 • รถเช่าใช้ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ออกนอกพื้นที่โปรดเเจ้ง

เงื่อนไขสัญญาเช่ารถ     

 1. ผู้เช่าต้องมอบเงินประกันความเสียหายไว้กับผู้ให้เช่าจนกระทั่งส่งรถคืนในสภาพเรียบร้อย
 2. ผู้เช่าจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือใบขับขี่สากลที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงให้กับผู้ให้เช่า ณ วันทำสัญญาและส่งมอบรถให้ผู้เช่า
 3. ผู้เช่าจะต้องใช้รถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้เช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้เท่านั้น
 4. ผู้เช่ารับรองว่าในระหว่างที่นำรถไปใช้จะรับผิดชอบไม่สูบบุหรี่และดื่มสิ่งมึนเมาภายในรถ อีกทั้งจะไม่นำสิ่งที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงขึ้นมาบนรถ พร้อมทั้งรักษาความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ทั้งหมด และเมื่อถึงเวลาส่งรถคืน จะต้องส่งคืนรถในสภาพเดิม ไม่มีชำรุดหรือเสียหายใดๆ 
 5. ผู้เช่ารถให้สัญญาว่าจะไม่นำรถที่เช่าไป ให้ผู้อื่นใช้หรือให้ผู้อื่นเช่าต่อ หรือนำไปด้วยประการใดๆเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร
 6. ผู้ให้เช่าเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนการเช่า และผู้เช่ายินดีเติมน้ำมันเต็มถังกลับเหมือนเดิม หากน้ำมันไม่เต็มถัง ผู้เช่ายินยอมให้หักจากเงินประกัน
 7. ในกรณีที่ผู้เช่าขับขี่รถชนกันถึงแก่ความตาย บาดเจ็บสาหัส หรือทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหายด้วยเหตุกรณีใดๆก็ตาม ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ทราบทันทีพร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในค่าความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 8. ผู้เช่าต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าเรียกตรวจสอบรถ หรือ ยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อใดก็ได้ และผู้เช่าต้องนำรถมาคืนโดยทันทีที่ผู้ให้เช่าได้แจ้งให้กับทางผู้เช่าทราบ หากผู้เช่าไม่สามารถนำรถมาคืนได้ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่า/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองรถ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์ได้ทันที ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดตามค้นหา ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
 9. การบำรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า ในกรณีที่ผู้เช่านำรถยนต์กลับมาในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ตามที่ได้รับไปในวันแรก เช่น กรณีรถมีรอยชนหรือประสบอุบัติเหตุจนทำให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถนำรถคันดังกล่าวไปทำการเช่า ให้แก่ผู้เช่าท่านอื่นได้อีก ผู้เช่าต้องชดเชยหรือชำระค่าเช่ารถให้แก่ผู้ให้เช่า ตามราคาต่อวันของรถยนต์คันดังกล่าว ตามจำนวนวันที่รถยนต์คันนั้นจะสามารถนำกลับมาทำการเช่าได้ต่อไป
 10. สัญญาเช่าฉบับนี้มีผลเฉพาะวันที่ตามระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น ผู้เช่าจะต้องนำรถยนต์ที่เช่าส่งคืนตามกำหนดในสัญญาเช่า หากไม่สามารถส่งคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าวผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ทางผู้ให้เช่าทราบโดยทันที หากยังมิได้นำรถเช่าส่งคืนเลยกำหนดเวลาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์ได้ทันที ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดตามค้นหา ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น