Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

วัดห้วยปลากั้ง ที่เที่ยวเชียงราย- เช่ารถเชียงใหม่ ท่องเที่ยว

วัดห้วยปลากั้ง ที่เที่ยวเชียงราย

   มาเที่ยวเชียงราย คงจะหนีไม่พ้นขึ้น ๆ ลง ๆ ภูเขาน้อยใหญ่ จะเนินสูงเนินเตี้ยก็ไม่สำคัญ เพราะแม้แต่วัดส่วนใหญ่ก็ยังตั้งอยู่บนเนินเขาเลย อย่างเช่น วัดห้วยปลากั้ง ที่มีเจดีย์สูง 9 ชั้น แลดูโดดเด่นเป็นสง่า ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนก็เหมือนกับได้มาสวรรค์เลย ก็จะไม่ให้เหมือนได้ไงล่ะ เพราะวัดห้วยปลากั้งมีโลเคชันดีงาม ตั้งอยู่บนเนินเขา

   นอกจากเราจะได้มาสักการะเจ้าแม่กวนอิมไม้จันทร์หอมแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้ว ยังได้ชมวิวทิวทัศน์สวยงามราวกับอยู่บนสวรรค์จริงๆด้วย นอกจากนี้ยังมีมังกรทอดยาวตรงบันไดขึ้นไปสู่เจดีย์ 9 ชั้น ถ่ายรูปออกมาได้สวยงามตระการตาแน่นอน