Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

วัดร่องเสือเต้น ที่เที่ยวเชียงราย- เช่ารถเชียงใหม่

วัดร่องเสือเต้น ที่เที่ยวเชียงราย

      พิกัดอยู่ในเขตเมืองเชียงราย  งดงามด้วยอุโบสถศิลปะแบบล้านนาประยุกต์สีน้ำเงินสลับทองดูแปลกตา โดยมีประติมากรรมพญานาคคู่อันอ่อนช้อยอยู่บริเวณทางขึ้น วัดร่องเสือเต้นคือสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมอีกที่นึงของจังหวัดเชียงราย รังสรรค์โดยนายพุทธา กาบแก้ว หรือสล่านก ลูกศิษย์ของอ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เมื่อครั้งเคยเข้าไปทำงานที่วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้นยังมีพระประธานสีขาวมุกวิจิตรงดงามโดยมีฉากหลังเป็นจิตรกรรมภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ รอบ ๆ อุโบสถยังมีรูปปั้นต่าง ๆ แสดงออกถึงความปราณีตเป็นอย่างดี