Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ศาลหลักเมือง จ.เชียงใหม่- รถเช่าสนามบินเชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ศาลหลักเมือง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่ถนนพระปกเกล้า มีบริเวณกว้างขวาง ที่สำคัญเพราะวัดนี้เป็นวัดที่ชาวเชียงใหม่ศรัทธากันมากๆ และเป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองของเชียงใหม่ หรือเรียกกันว่า หออินทขิล อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ และมีความสำคัญต่อชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก


ส่วนด้านหน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยใช้หางเกี่ยวตวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหารดูงดงามยิ่ง นาคคู่นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิม ได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ

จากประตูหน้าไจะเห็นซุ้มประตูที่สวยงามที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ เมื่อเดินเข้ามาในวัด จะเห็นศาลหลักเมืองอยู่ทางซ้ายมือ ภายในศาลหลักเมืองมี เสาอินทขิล สวยงามตั้งอยู่ใจกลาง รายล้อมด้วยภาพเขียนฝาผนังสวย ที่ยังใหม่อยู่เลย เพราะเพิ่งสร้างเสร็จและทำการเปิดให้เข้าไปชม

เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง สร้างขึ้นเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆ เสาอินทขิลนี้สร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ ฝังอยู่ใต้ดิน ทุกปีในวันแรม 12 ค่ำเดือน 8 (เหนือ) หรือประมาณเดือนพฤษภาคมจะมีงาน “เข้าอินทขิล” เพื่อฉลองหลักเมืองนั่นเอง

ที่ตั้ง : 103 ถ. พระปกเกล้า ต. พระสิงห์ อ.เมือง จ. เชียงใหม่