Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

ดอยแม่สลอง- เช่ารถเชียงใหม่ ท่องเที่ยว

ดอยแม่สลอง

ที่นี่เป็นดินแดนแห่งขุนเขาสลับซับซ้อนอีกที่เลยว่าก็ว่าได้ แต่ด้วยความซับซ้อนที่นี่จึงสวยงามธรรมชาติมากอีกที่ ตามจริงแล้วที่นี่มีประวัติความเป็นมาที่ช้านาน เกิดตั้งแต่สงครามในจีน อพยพกันมาเรื่อยๆยันมาดอยแห่งนี้ ซึ่งแต่ก่อนที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่อันตรายเพราะเต็มไปด้วยยาเสพติด และ กองกำลังติดอาวุธ จนมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่ปกครองโดยทหารสูงสุดของเราจึงเริ่มมีการเปิดดอยแห่งนี้ขึ้นไม่ถึง 40 ปี