Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์- เช่ารถเชียงใหม่

ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์

คนรุ่นใหม่ตอนนี้หันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น รวมถึงชอบเที่ยวสถานที่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นด้วย และด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เกิด ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ขึ้นมา ซึ่งเป็นความตั้งใจของเจ้าของที่อยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพดวยการทานอาหารแบบออร์แกนิค พร้อมกับสร้างประสบการณ์ให้กับคนที่สนใจในเรื่องการทำนา ทำไร่แบบออร์แกนิค และอยู่กับธรรมชาติ


ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ของคนรุ่นใหม่ โดยสองพี่น้อง เชอรี่ วิลาสินี และ แอปเปิ้ล ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ทายาทธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ SAT ที่ตั้งใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ และควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยการเลือกทานพืชผักที่ไม่มีสารเคมีหรือเรียกแบบคุ้นหู คือ พืชเกษตรอินทรีย์ (Organic)

ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงหันมาสนใจและทานอาหารสุขภาพมากขึ้นหรือเรียกกันติดปากว่า “eat clean” แต่ยังไม่ได้ตระหนักว่าผักเหล่านั้นมีสารเคมีตกค้างมากน้อยแค่ไหน เราจึงมีความตั้งใจในการโปรโมทสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจและเข้าถึงในการหาซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

ไร่ปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) ตั้งอยู่ที่ อ.เทิง จ.เชียงราย มีพื้นที่กว่า 80 ไร่ แบ่งออกเป็นสัดส่วน ทั้งที่พักนอนเต็นท์ ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนา ที่จะทำให้เราได้สัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ตลอดเวลา เรียนรู้ธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งและสอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว เต้นท์พักมีสำหรับ 2 ท่าน , 3ท่าน และ 4 ท่าน