Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

วัดพระแก้ว- เช่ารถ

วัดพระแก้ว

ที่เชียงรายมีวัดเยอะนะ อย่างวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ปัจจุบันอยู่ในวัดพระแก้วกรุงเทพฯ และได้มีการสร้างพระแก้วมรกตองค์ใหม่ขึ้นแทน คือพระหยกเชียงราย ที่มีความงดงามไม่แพ้กัน ภายในบริเวณยังมีพิฑิธภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงงานศิลปกรรม พระพุทธรูปต่างๆ และของที่ชาวบ้านนำมาถวาย เป็นต้น